Experian

Experian e глобален лидер в предоставянето на информация и аналитични решения. Компанията помага на бизнес клиентите си в управлението на кредитния риск, превенцията от измами, по-доброто таргетиране на маркетинговите предложения и в автоматизирането на вземането на решения, както и на хората да управляват своите кредитни профили.

Experian има свои подразделения в 37 държави, в които работят над 17 000 служители. Компанията бе обявена за една от „Най-иновативните в света“ през 2015 г. в класация на авторитетното списание Forbes.

Към момента в офиса на Experian в София работят над 450 експерта в сферата на STEM (science, technology, engineering, mathematics). От тях близо 200 човека са софтуерни инженери и инженери по качеството. А над 25% от аналитичния капацитет на Experian в глобален мащаб оперира от София.

Experian подкрепя 7-мото издание на HackFMI като генерален партньор на Хак България. Менторите на компанията ще отличат екипа, чийто проект има най-голям потенциал.

А вие записахте ли се? Остават още няколко дни за регистрация!