Организирайки хакатона и изчиствайки детайлите, стигнахме до няколко важни въпроса:

  • Как може да извлечем максимума от трите дни на хакатона ?
  • Как може да гарантираме качество на написаният софтуер ?
  • Може ли хората да научат нещо полезно за тези три дена ?

Отговаряйки на тези въпроси, стигнахме до извода, че в събота (13ти април и втори ден от хакатона), трябва да има ментори, които не просто да си говорят общи приказки с участниците, а да могат да им помогнат по технологията и архитектурата на приложенията.
Технологични ментори!

В съботата, на хакатона, всеки отбор ще получи списък с технологичните ментори и техните умения и експертиза.
И всеки технологичен ментор ще получи списък с отборите и технологиите, които използват.

Отборите ще заявят с кои ментори искат да се видят първо, като след тези срещи ще процедираме на принципа на свободният обмен – ако някой ментор види нещо интересно, той ще намери съответният отбор.

Списъкът с менторите може да намерите в GitHub, като той ще бъде постоянно обновяван.

Ако имате предложение за някой ментор, Fork & Pull Request с неговите детайли 🙂