sqilline_logo

Sqilline е софтуерна компания, първият партньор на SAP за разработка и имплементиране на SAP мобилни приложения за Централна и Източна Европа. Компанията е тясно фокусирана в разработката на аналитични решения в сферата на онкологията, обработващи големи масиви от данни, базирани на SAP Hana Database и SAP Connected for Health Platform. Нашата мисия е да подобрим човешкото здраве чрез технологии. С над 20 клиента в Германия, Швейцария, Канада и България, Sqilline “ мобилизира “ компаниите чрез имлементация на SAP мобилни решения в сферата на продажби и диструбуция, поддръжка на активи и сервизна дейност. Sqilline също така предоставя услуги в областта на SAP C4C и SAP ERP решенията.