Радостни сме да ви представим и следващия партньор на HackFMI!

Седми официален партньор – Experian!

Experian

Experian® е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични  решения  и маркетинг услуги на организации и потребители,  с цел по-добро управление на риска и вземане на благоприятни търговски и финансови решения.

Използвайки всестранните си познания за хора, пазари и икономики, Experian помага на компаниите да създадат, развият и управляват отношенията със своите клиенти, за да направят търговската си дейност по-печеливша. Experian осигурява по-добро финансово здраве и по-големи възможности на самите потребители, като им помага да разбират, управляват и защитават личните си данни.

Награди

Experian ще връчи 2 ваучера от Dextrophobia Rooms за по пет човека всеки.

Dextrophobia
Dextrophobia