Вярвам, че много от вас ще останат изненадани, след като прочетат това, което ще обявим 🙂

Ръководството на ФМИ подаде ръка на предстоящият хакатон и предложи награди, които ще събудят апетита на много от вас.

Европейска награда

Започваме с факта, че всеки, който участва на хакатона ще получи декларация, чрез която ще може да кандидатства за Европейска Награда с проекта, който е разработвал по време на хакатона.

Условието тук е да се намери подпис от преподавател, което ще бъде осигурено.

Парична награда

Имаме си награден фонд с обща стойност 4000 лв.

Тези пари ще бъдат разпределени на първите три отбора в отношение 50/30/20 или казано в лева:

  • Отборът на 1во място получава 2000 лв.
  • Отборът на 2ро място получава 1200 лв.
  • Отборът на 3то място получава 800 лв.

Условието за парите ще бъде проектите, да бъдат доразработени в последващите седмици след хакатона.

Всички останали подробности покрай паричната награда се изчистват и ние ще update-ваме!

Купата на Декана

Отборът, който спечели първо място ще бъде награден с купата на Декана.
Това ще бъде може би първата отборна Купа, която ще се даде във ФМИ.

За съжаление, ФМИ няма актуална снимка на купата, така че някой ще трябва да я спечели, за да я снимаме ! 🙂

Може да следите всички награди, които ще бъдат предоставени на хакатона тук.