Награди от Факултета

Факултет по Математика и Информатика
ФМИ

В духа на традицията от ръководството на ФМИ ще осигурят парични награди за първите три отбора. Разпределението ще е следното:

  1. Отборът на първо място ще получи 1000 лв.
  2. Отборът на второ място ще получи 600 лв.
  3. Отборът на трето място ще получи 400 лв.

Награда от Facebook

Един от официалните ни партньори, Facebook, ще изпрати отборът победител на Facebook London Regional Hackathon през март 2015.

Повече за това тук.

Награда от Microsoft България

За наградата от Microsoft може да прочетете тук.

Xbox One + Kinect
Xbox One + Kinect

Награда от Хак България

Хак България ще връчат комплект клавиатура и мишка (Black Widow и Deathadder) от Razer.

Black Widdow & Death Adder
Black Widdow & Death Adder

Повече за наградата тук.

Награда от Imperia Online

На избран от компанията ни отбор, Imperia Online ще връчи като награда Raspberry Pi Model B+ & 8GB NOOBS. Такова устройство ще подарим на всеки от членовете на отбора.

Raspberry Pi Model B
Raspberry Pi Model B

Повече за наградата и за Imperia Online, може да прочетете тук.

Награда от Немечек България

Немечек България ще подарят слушалки Razer Kraken Pro Neon!

Слушалки Razer Kraken Pro Neon

Повече за нраградата тук. 

Награда от SAP Labs България

SAP Labs България ще подарят Raspberry Pi Model B+ комплекти на избран отбор.

Raspberry Pi Model B+
Raspberry Pi Model B+

Повече за наградата тук.

Награда от Obecto

Dextrophobia
Dextrophobia

Obecto ще подари ваучер за участие в Dextrophobia Rooms!

Повече за наградата тук.

Награда от Astea Solutions

Наградата от Astea Solutions ще бъде ваучер F-Tech Computers на стойност 200лв.