Името на Astea Solutions както и на доста от хората, които работят там, са познати във ФМИ. Директори във фирмата, както и преподаватели във ФМИ, са Калин Георгиев и Трифон Трифонов. Те могат да бъдат определени като едни от хората, заради които си заслужава човек да бъде част и от двете 🙂

Екипът на Astea Solutions подпомага провеждането на редица дисциплини, като ФП*, ООП*, СДП*, УП*, Управление на Проекти, дори Ламбда Смятане. Изборни дисциплини като Objective C, Програмиране за Android, Разработка на RIA чрез Flex и Съвременно Web Програмиране са се случвали с участието на хора от Astea Solutions. Тази година, изцяло водени от служители във компанията, бяха проведени два нови изборни курса – Въведение в NoSQL базите от данни с MongoDB и Комуникационни и презентационни умения.

Astea Solutions
Astea Solutions

Astea Solutions е иновативна компания с утвърдени позиции в сферата на продуктите за създаване, разпространение и достъп до богато мултимедийно съдържание. Разработва широк диапазон от продукти, обхващащи целия жизнен цикъл на електронното съдържание и всички аспекти на инфаструктурата за управлението му. Технологичните интереси са широки и се простират върху десктоп приложения, мобилни приложения, браузърни приложения, скалиращи сървърни и облачни инфраструктури, социални мрежи с географски компонент.

Разнooбразните платформи формират култура на широки познания, бързо „превключване“ и висока степен на креативност.

Astea не налага “отгоре” ситно смляна спецификация, канонични технологии и непоклатими процеси, а разчита на въображение, креативност и отговорност.

Екипите в компанията са свободни сами да дефинират продуктите, работейки директно с клиенти и партньори. Технологии и процеси се подбират гъвкаво така, че резултатът да е гордост за Astea и партньорите й.

Креативността се стимулира чрез гъвкаво работно време, редица бонуси, стимули и програми за лично усъвършенстване. Хората реализират собствени идеи и проявяват лично отношение към работата.

Astea преживява интензивно развитие от 2006 до сега. Клиенти и партньори на Astea са едни от най-големите щатски компании за издаване и разпространение на цифрово съдържание, редица иновативни компании в областта, престижни унивеситети и фондации в Щатите, Канада и Европа.

Част от ФМИ и Част от Журито

Тази година част от журито, пред което всички отбори ще могат да презентират, ще бъде Калин. Ако той ви каже, че това, което правите си заслужава, то има огромна вероятност да е така!

НАГРАДА

Наградата Astea ще бъде ваучер за F-Tech Computers на стойност 200 лв.

 

* – По ред на съкращенията – Функционално Програмиране, Обектно Ориентирано Програмиране, Структури от Данни, Увод в Програмирането