SAP Labs България ще връчи като награда Raspberry Pi Model B+ комплекти – какви ли неща могат да се създадат с малко въображение и с компютър с размерите на кредитна карта?

Game ON!

Raspberry Pi Model B+
Raspberry Pi Model B+