В духа на традицията от ръководството на ФМИ ще осигурят парични награди за първите три отбора. Разпределението ще е следното:

  1. Отборът на първо място ще получи 1000 лв.
  2. Отборът на второ място ще получи 600 лв.
  3. Отборът на трето място ще получи 400 лв.